ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

 

I. Általános szabályok

 

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a MyWay Coaching (MezőHír Média Kft. székhely: 6000 Kecskemét, Gyenes tér 1. II/3., (a továbbiakban: Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

 

A Honlaplátogató a honlapon történő böngészéssel elfogadja a jelen feltételeket, kérjük tájékozódjon, olvassa el végig,. mert a jelen ÁSZF fontos megrendelési, díjfizetési és kötbér feltételeket tartalmaz! Ha ezzel nem ért egyet vagy észrevétele van, a honlap látogatást követő 3 napon belül jelezz részünkre eltérési igényét vagy kifogását.

 

A honlap látogatója tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. A honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

 

Már most tájékoztatjuk arról, hogy ezen honlap üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak/írások/módszerek/hírlevél/ötletek stb. üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, akkor a jelen ÁSZF-ben kikötött és a honlap látogatásával elfogadott kötbért és használati díjat fogjuk követelni.

 

 

II. Fogalom meghatározások

 

SZEMÉLYFEJLESZTŐ COACHING:

 

A MyWayCoachingot kifejlesztő F. Tóth Krisztina személyfejlesztő edzőként speciális coaching technikával segít a hozzá fordulók problémáinak megoldásában. A személyes tanácsadás teljes titoktartás mellett zajlik, amely egy dinamikus, megoldáscentrikus, egyéni vagy csoportos fejlesztő, segítő folyamatot nyújt az igénybevevők számára. Az edzés lényege az önismeret fejlesztése és a személyes belső erőforrások újrafelfedezése és mozgósítása. A coaching nem pszichológiai kezelés, az edző nem pszichológus. Az együttműködés az edző és kóros lelki előzmények nélküli, mentálisan és fizikailag egészséges, kiteljesedni és fejlődni vágyó emberek között valósul meg, általában 6-8 alkalom alapján érhetők el eredmények.

 

A személyfejlesztés a STARTER, a MEDIUM és a PRÉMIUM csomag szolgáltatás keretén belül vehető igénybe, illetve Villámkonzultáció útján. Kérjük, hogy az egyes csomag és konzultációs árakról érdeklőd az aktuális honlap oldalon itt: http://www.mywaycoaching.hu/coaching_csomagok.html

 

MIDLIFE TESZT:

 

A honlapon a szolgáltató elérhetővé teszi mindenki számára a Nagy Életközép-Teszt kitöltését, amelynek segítségével az igénybevevő azonnal meglátja, hogy az élete különböző részterületei hogyan állnak összhangban egymással, illetve a vágyaival. A teszt kitöltése segíti a coaching fókuszálását, illetve a szolgáltatás igénybevételének döntését támogatja. Az Nagy Életközép-Teszt kitöltése kizárólag önkéntes alapon történik, amelynek során a kitöltőről a szolgáltató adatot tárol, kizárólag a jogszabályban foglalt, célhoz kötött adatkezelési szabályok mindenkori betartásával. Az adatkezelés az illetékes hatósághoz bejelentésre került. Ha nem szeretné, hogy a Szolgáltató az adatait kezelje, kérem ne töltse ki a tesztet. Köszönjük.

 

MYWAY BLOG:

 

F. Tóth Krisztina coach, edző személyes szakmai blogot vezet a honlapon, amely blogban megosztja az érdeklődőkkel szakmai tapasztalatait, és olvasmányos formában ad iránymutatást egyes személyfejlesztési problémákra. A blog F. Tóth Krisztina szerzői jogait képezi, annak másolása a forrás feltüntetése nélküli idézése, átdolgozása, sokszorosítása tilos. A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a honlap érdeklődője saját önfejlesztése céljából olvassa a blogot, és kizárólag ilyen célból saját számítógépén elmentse F. Tóth Krisztina szerzői alkotását későbbi, saját célú használat céljából.

 

Figyelem! Bármilyen értelmezési vagy jogi vita esetén azt kell vélelmezni, hogy a blog szerzője nem járul hozzá az egyszeri magáncélú használaton kívüli bármilyen más felhasználáshoz. Amennyiben szeretné a blog szerzőjének írását felhasználni, vagy interjút készíteni a szerzővel, kérjük keresse őt a jelen ÁSZF alján található elérhetőségeken.

 

 

III. A megrendelés, a díjfizetés alapvető feltételei

 

MEGRENDELÉS:

 

A honlapon található szolgáltatások igénybevétele vagy a személyi edző e-mailen vagy telefonon történő megkeresését követően vehető igénybe, vagy az egyes csomagajánlatoknál található kapcsolatfelvételi űrlapon kezdeményezhető ajánlat kérése és időpont egyeztetés a szolgáltatóval. Amennyiben az űrlapon küldi be ajánlatkérését, úgy tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a beküldött adatait (saját név, elsődleges e-mail, irányítószám, üzenet) a hatályos adatkezelési szabályoknak megfelelő módon tárolja, kizárólag célhoz kötötten, az ajánlatkérésre történő válaszolás, illetve a szolgáltatás igénybevétele céljából

 

DÍJFIZETÉS:

 

Amennyiben az ajánlatkérést a szolgáltató visszaigazolta, megküldi a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges díjbekérőt, és az abban foglalt díjak átutalását követően lehetséges a szolgáltatás tényleges igénybevétele. A szolgáltatás igénybevételének díjáról az összeg beérkezését követően a szolgáltató a hatályos számviteli szabályoknak megfelelő könyvelési bizonylatot állít ki, amelyet az igénybevevő részére vagy elpostáz, vagy a személyes konzultáció időpontjában kézbesít részére. A szolgáltatási szerződés megkötése a díjfizetés napján történik, azaz azon a napon, amikor a Szolgáltató bankszámlájára a díjbekérőben foglalt díj beérkezett (jóváírásra került).

 

A honlapon esetlegesen „ingyenesként” feltüntetett letölthető anyagok díjmentesen vehetők igénybe, azonban a szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy ilyet a honlapon csak eseti jelleggel tesz elérhetővé.

 

JOGFENNTARTÁS:

 

A szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a rendelés teljesítését, vagy a szolgáltatás nyújtását olyan esetekben, amely esetekben esetleg korábban negatív tapasztalat volt a jelentkezővel (pl. személyes konfliktus, késedelmes fizetés vagy nemfizetés stb.). ennek az esetben a szolgáltató értesíti az érdeklődőt arról, hogy részére szolgáltatást nem nyújt.

 

 

IV. Szerzői jogok, kötbérfizetés, magáncélú felhasználás:

 

SZERZŐI JOGOK:

 

A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi kiadvány szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.

 

Ezen kívül a nyomtatott vagy letölthető kiadványok minden esetben úgynevezett impresszumot is tartalmaznak, amelyben feltüntetésre kerül az alábbi szöveg, a szerzői jogokra történő utalással: MyWay Coaching, (kiadás évszáma) Ezt a könyvet vagy annak részeit tilos a copyrighttulajdonos engedélye nélkül bármilyen eljárással másolni, sokszorosítani, terjeszteni.”

 

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS:

 

A szerző és a Jogtulajdonos ezúton is közli a tisztelt honlap látogatókkal és megrendelőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül hasznosítsák.

A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a megrendelő/vásárló a szerző anyagait saját, magáncélra használja. Bármilyen vitás helyzet, félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen szerződési feltételek alapján, hogy a szerző valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a szerző nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz, átvételhez, és bármilyen célú többszörözéshez, vagy értékesítéshez sem.

 

KÖTBÉR, KÉRJEN HOZZÁJÁRULÁST: Tisztelt Honlaplátogató! Ha Ön mégis a szerző alkotásait szeretné forgalmazni vagy közzétenni valahol, írjon neki, és kérje írásos előzetes hozzájárulását. A honlapon és a jelen ÁSZF alján is megtalálja a szükséges kapcsolatfelvételhez az elérhetőségeket. Amennyiben a tisztelt Honlaplátogató ezen internetes felületről engedély nélkül felhasználja a jelen ÁSZF-ben írott legális használaton kívüli bármilyen más módon a szerző írásait, a honlap tartalmát. úgy a Jogtulajdonos részére szerzői jogsértési kötbért kell fizetnie. Minden másolt/átvett/átalakított/engedély nélkül lementett vagy közzétett szöveg bizonyítható átvétele esetén a jogellenes felhasználó  alkalmanként50.000 Ftösszeget fizet a Jogtulajdonos részére. Ezen kívül használati díjként a Jogtulajdonos jogosult bizonyíthatóan felhasznált naponként napi5.000 Ftszöveghasználati díjat is kérni, legfeljebb összesen200.000 Ftmaximális értékig, a kötbéren kívül. A Jogtulajdonos mindezeken kívül jogosult a kötbéren és a használati díjon felül tényleges és bizonyítható kárait (jó hírnév sérelme, elveszített megrendelők stb.) is követelni.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

 

Kérjük fontolja meg a jogellenes másolás következményeit. Másolt szövegnek minősül a jelen honlap vagy letölthető anyagok, email hírlevelek legalább 1 bekezdésnyi átvett szövege, ezekre a kötbér és a használati díj egyaránt alkalmazandó.

 

 

SZERZŐI JOGI VÉDELEM:

 

A szerző tájékoztatja a T. Honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani (felszólítást fog küldeni és békés, megoldásra törekvő tárgyalásokat kezdeményez a jogsértővel) saját jogi ügyeit nem maga érvényesíti, hanem szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával fog eljárni.

 

Amennyiben Ön is azt észleli, hogy F. Tóth Krisztina szerző anyagait másolják, vagy általa nem engedélyezett módon valahol értékesítik, kérjük, hogy segítse a szerzőt jogai védelmében és értesítse őt a lenti ügyfélszolgálati címen látható telefonszámon és e-mail címen, hogy mielőbb lépéseket tehessen a jogtalan másolók ellen.

 

 

V. Adatvédelem, tájékoztatás

 

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa. Tájékoztatjuk a T. Honlap látogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük. Szolgáltató NAIH száma: ………………….

 

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozást minden tájékoztatóban biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információnyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

 

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszűntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

 

A kezelt személyes adatokat sem adatkezelés sem adattovábbítás céljából jogosultatlan harmadik személyeknek nem adjuk át. Nem minősül jogosulatlan harmadik személynek az adatkezelő szoftver (pl. hírlevél szoftver, honlap űrlap szoftver stb) tulajdonosa, akivel a Szolgáltató jogszerű szerződéses kapcsolatban áll.

 

 

VI. A honlap tulajdonosának technikai jogai

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató.

 

A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

 

 

VII. A honlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek az adatai:

 

MezőHír Média Kft., mint a MyWay Coaching jogtulajdonosa

Székhelye: 6000 Kecskemét, Gyenes tér 1. II/3.

Adószáma: 12769968-2-03

Cégjegyzék száma: 03-09-109526

Ügyvezetője: Fodor Mihály

 

Szerző személyesen: F. Tóth Krisztina

Elérhetőség: +36 30 9 687 604

 

E-mail cím a kapcsolatfelvételhez: kriszta@mywaycoaching.hu

 

Kövessen minket a Facebookon itt: www.facebook.com/mywaycoaching

 

"Hogyan lehetne olyan életem,
amilyet igazán szeretnék?"

 

Most közelebb kerülhetsz a saját, legbelsőbb válaszodhoz!

Tedd meg most az első lépést - KATT IDE:

 

Kitöltöm a tesztet!

 

toltsd_ki_a_tesztet.png